Elbehovet i framtiden

Funderar du kring elbehovet i framtiden? Här finns ett resonemang kring det.

Elbehovet i framtiden kommer att vara stort. Fler och fler teknikprylar i samhället kräver mer el även om de blir energieffektivare. Produktionen av batterier i Norra Sverige (Northvolt) förväntas öka efterfrågan på el vilket kan göra att produktionen inte hänger med i samma takt. Även servrar och molntjänster kommer att kräva prestanda i form av el i framtiden, vilket kommer ställa högre krav på mer el.

En stor del av lösningen kommer också vara att finna alternativ för att effektivisera vår hantering av elen som produceras idag. Vid överskott av el idag så säljer vi till andra marknader i EU, men om möjligheterna för att kunna lagra el skulle vara bättre så skulle vi kunna dra mer nytta av årstiderna vår och sommar då elproduktionen ofta är hög men nyttjandegraden är låg.

En bra idé är att börja producera mer el, men då givetvis under förutsättningar att det inte skadar vår miljö eller kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov på ett tillfredsställande sätt. Många av de befintliga energiproduktionerna har någon form av biverkan som påverkar någon negativt. Så som vindkraft, många fåglar dör, de bildar ett buller för kringliggande områden. Vattenkraften skadar många vattendjur, inte minst ålen, finns risk för översvämningar mm. Kärnkraft har är ju fossilfri men den har ju sin påverkan på miljön då uranet måste tas om hand om.

Så vad behövs för att tillgodose framtiden ökade energibehov?
Det behövs nya smarta sätt att utvinna energi på. Solceller skulle vara en sån investering som många villor och hus kan komma att behöva göra för att få el på rätt premisser i framtiden. Fler och fler blir mindre beroende av det externa systemet av el (elmarknaden) och kan lagra och producera sin el själv. Detta är en möjlig framtid för vissa, men för lägenheter blir detta alternativ svårt. Solenergi som är en förnybar energikälla är en ypperlig möjlighet för framtiden att effektivisera och göra billigare. Många drar sig för att investera idag (trots stöd) för att det tar för lång tid att räkna hem det. Ju fler som köper och ju mer som produceras inom solceller ju billigare kommer det bli.

Framtida smarta sätt för att utvinna energi samt smarta sätt att kunna lagra el kommer vara nyckelfaktorer för att tillgodose alla behövande med el i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *