överskott el i sverige

Överskott el i Sverige, eller elbrist?

I Sverige är elen uppdelad i olika elområden, och uppstår det ibland elbrist och överskott? kanske samtidigt?

Elproduktionen i Sverige består till mesta del av vattenkraft och kärnkraft och det produceras mycket el i Sverige. I Sverige finns över 2000 st vattenkrafts verk som dessutom är en förnyelsebar energikälla. Vattenkraften kommer dock inte helt utan problematik. Den torkar ut mark och skadar djur och växtlighet. När produktionen är hög är ofta efterfrågan låg. Det innebär att vi behöver exportera mycket el. Det innebär dock inte att under tider så kan det också vara så att vi har elbrist.

Hur ser det ut med överskott och elbrist?
Sverige är ett stort land och efterfrågan och utbudet ser inte lika ut i hela landet. I norra Sverige finns generellt mer el än i södra. Detta återspeglar sig i de höga elpriserna just nu. Sverige har stundom överskott på el men idag finns inte tillräckligt bra möjligheter att lagra el för framtiden. För att inte låta elen gå till spillo så säljs den till andra mer behövande länder. Produktionen är generellt större i norra Sverige.

Utmaningarna ligger i att kunna transportera el från norra Sverige till södra Sverige. Då behövs elsystemet byggas ut. Under vinterhalvåret kan det råda elbrist vilket resulterar i att vi köper in el från bland annat Tyskland och Polen.
Sverige är bra på att producera förnyelsebar energi, vilket är bättre för miljön än många andra energikällor.

Den största risken för elbrist är i södra Sverige. Svenska kraftnät rapporterar att det finns båda stora produktions och överföringsutmaningar i vissa delar av Sverige, i synnerhet i södra Sverige. Här behövs stora investeringar i elnätet för att detta ska vara hållbart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *