Elpriset fortsatt högt, hur länge till?

Elpriset har rusat under hösten och sommaren 2021 och är detta en ny verklighet när det kommer till elpris?

Elpriserna har under sommaren varit på rekordnivåer. Mycket på grund av att utsläppsrätter har blivit dyrare eftersom bristen på el gjort att kolkraft och naturgas ökat i efterfråga. Numera är spotpriset inte sällan över 2 kr per kwh i de södra delarna av Sverige. Spotpriset som är inköpspriset för el och framtiden är oviss även om man kan se vissa trender. Det råder också stor diskrepans i elpriser inom Sverige. Norra Sverige har förvisso höga elpriser men södra delarna har 5-6 gånger så dyra elpriser.

Vad har vi att vänta av framtida elpriser?
Det lutar åt att elpriserna kommer att vara generellt högre i framtiden även om elprisexperterna är förtegna om att uttrycka sig så. Det man vet är väl att elpris variation kommer att vara stor i framtiden. Under sommarhalvåret är det inte konstigt att se negativa elpriser till följd av överproduktion. Det kommer därför att bli viktigt att ta till vara på den elen som vi producerar för att kunna lagra.

En del tror att energipriserna kommer att bli mer lik de som återfinns i övriga delen av Europa. Där är elhandelspriserna inte ovanligt att de ligger på mellan 5-7 kr per kwh och har gjort under en längre tid. Att energieffektivisera sina hem och spara på el kommer nog att kunna bli allt viktigare för många hushåll framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *