elomrden

Energimarknaden, vad är spotpriset?

Spotphttps://spotprisel.seriset är inköpspriset på el. Spotpriset regleras på Nordpool och där handlas elen som på en börs. Elhandelsföretagen köper in elen från elproducenterna och säljer sedan elen till konsumenterna och företag. Spotpriset bygger på en dagen före marknad, det vill säga priset för dagens el sattes igår. Precis som på börsen så styrs elens faktiska pris av utbud och efterfrågan. Elpriset är indelat i olika regioner, eller delområden.

SE1 är i den översta delen (i norra Sverige) se bilden.
SE2 är i den mellersta delen under den högsta.
SE3 är i det området näst lägst ned.
SE4 är i det området längst ned.

Anledningen till att elområdena finns är för att det har varit svårt att transportera el från norr till söder eller tvärtom. Efterfrågan på el är generellt mindre i norr vilket driver ned priserna. Samtidigt som produktionen ofta är högre. Samma sak fast tvärtom gäller i södra Sverige. Efterfrågan är hög men produktionen inte lika hög.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *