Energiproblematiken, vad är framtidens energikällor?

Att frambringa energi och el är påfrestande för klimatet. Nästan 87 % av alla växthusgaser kan härledas till någon form av energiproduktion. Men vilka energikällor är de bästa?

Utmaningarna är främst att hitta växthussnåla energiproduktionsmetoder, vilket sol vatten och vind är. Den andra stora utmaningen är att se till att distribuera energi så att alla runt om på jorden kan få ta del av energin, och kunna ta del av bra energi.

Vattenkraft, vindkraft och solenergi beskrivs av ourworldindata som de bästa energialternativen.
Fördelarna med vattenkraft, solkraft och vindkraft är att dessa är förnyelsebara energikällor. Dessa förnyelsebara energikällor har blivit billigare med tiden vilken har påskyndat förflyttningen till dessa energiproduktionsmetoder. Solceller är fortfarande dyra men om man jämför med för 10 år sedan är de avsevärt billigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *